صافکاری با میله‌های PDR

صافکاری با میله pdr چگونه انجام می‌شود؟ میله pdr  جزء ابزار [...]